اوواش ( ماسه شوی دینامیکی )

1619 روز قبل   ادمین  

ماسه شوی دینامیکی (اوواش)

اوواش یکی از مدرنترین دستگاههاي روز دنیا جهت شستشوي سنگ ریزه ها و ماسه می باشد که با روش جدایش دینامیکی در نتیجه رانش سنگ ریزه ها در خلاف خروجی آب گل آلود باعث شستشویی با کیفیت گردیده و با حفظ ریزدانه هاي ماسه باعث نرمی مصالح و کیفیت مطلوب می گردد.

مشخصات فنی اوواش 

• مجهز به پوشش پلیمري در کلیه سطوح در معرض سایش
• سیستم ویبره با استفاده از 2 الکتروموتور ویبره قابل تنظیم
• پمپهاي ضد سایش
• ظرفیت شستشوي بالا با کیفیت استثنایی