باسکول

2056 روز قبل   ادمین  

جهت تولید یک آسفالت مناسب با استاندارد یکی از لازمه ها توزین دقیق مواد اولیه می باشد؛ این وظیفه بر عهده باسکول های قیر، مصالح، فیلتر و سایر افزودنی ها می باشد که توزین مواد مورد نیاز مطابق برنامه تعریف شده در کامپیوتر دستگاه انجام می دهد.

مشخصات فنی

  • باسکول مصالح با لاینر داخلی قابل تعویض

  • دارای لودسل دیجیتال جهت توزین دقیق

  • باسکول فیلر دارای دریچه کنترل خروجی پنومایتک

  • باسکول قیر دارای سیستم گرمایش غیر مستقیم تا پشت نازلها

  • نازلهای طراحی شده جهت اسپری قیر