بچینگ پلانت بتن

2028 روز قبل   ادمین  

بچینگ پلانت مجموعه چندین دستگاه می باشد که وظیفه اختلات و ترکیب آب/ سیمان و سایر افزودنیها جهت ایجاد بتن وآماده کاملا یکدست و یکنواخت را بر عهده دارد که در دو نوع خشک و تر تولید میگردد.

بچینگ پلانت خشک

کلیه مواد تشکیل دهنده بتن را منهای آب با دقت توزین و داخل تراک میکسر بارگیری می نماید و سپس به مصالح آب اضافه  می گردد و عمل میکس حین انتقال به پروژه توسط تراک میکسر صورت می پذیرد .

بچینگ پلانت تر

همه مصالح و مواد تشکیل دهنده بتن استاندارد را داخل میکسر منتقل  نموده و ترکیب می نماید که به دلیل میکس بهتر، بتن دارای کیفیت مطلوبتر می باشد.

از انواع این تجهیز را می توان ثابت و موبایل را نام برد که در شرکت مهندسی مهان صنعت کانی تولید میگردد.