تیکنر

1722 روز قبل   ادمین  

تیکنر

تیکنر – درتمامی عملیاتهاي شستشو مقدار قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد؛ این عمل نه تنها هزینه ساز بوده بلکه پساب به جاي مانده از شستشو حاوي ذرات ریزدانه و درشت دانه می باشد، که براي محیط زیست مضر است.

این تجهیز جهت فرآوري پساب های برگشتی از خط شستوشوی سنگدانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و گل و لاي موجود در پسآب را از آن جدا کرده و آبی زلال به خط تولید ما بر می گرداند.

مکانیزم کارکرد این تجهیز به اینصورت است که به کمک نیروی ثیقلی عملیات جداسازی مایع از جامد را انجام داده و به وسیله سوسپانسین رقیق موجب زلال سازی مایع جدا شده از جامد می شود.

مشخصات فنی تیکنر

• مجهز به پوشش پلیمري در کلیه سطوح در معرض سایش
• سیستم ویبره با استفاده از دو عدد الکتروموتور ویبره قابل تنظیم
• پمپ هاي ضد سایش