دلایل شکستگی فلکه های سنگ شکن فکی

434 روز قبل   ادمین  

سنگ شکن فکی

در ادامه اشاره به مشکلات رایج سنگ شکن فکی و راهنمایی درخصوص رفع آنها، در این پست به دلایل شکستن و یا ترک دار شدن فلکه های سنگ شکن فکی می پردازیم.

در مجموع نا هم وزن بودن فلکه ها باعث ایجاد حرکت چرخشی و ضربه ای نا متقارن توسط شانه متحرک شده و این دلیلی بر شکستن و یا ترک دار شدن فلکه ها می شود که خود این موضوع دلایل مختلفی دارد.

1) نا مساوی بودن وزنِ وزنه های کمکی روی فلکه ها (این وزنه ها کمک به حرکت برگشتی توگل می کنند)

2) همراستا نبودن جای خار روی شافت اصلی   

و آخرین دلیل که بسیار کم پیش می آید این است که در زمان ریخته گری ترکی درون فلکه ها بوجود آمده باشد؛ و به این دلیل که فلکه ها تحت تنش های ضربه ای از سمت حرکت شانه متحرک قرار دارند، این تنش ها باعث گسترش ترک موجود و شکستگی فلکه ها می شوند.

سنگ شکن فکی 2

برای مشاهده مطالب بیشتر به پیج اینستاگرام مهان صنعت مراجعه کنید.

برای مشاهده مطالب بیشتر به پیج آپارات مهان صنعت مراجعه کنید.