سرند خشک کن

1722 روز قبل   ادمین  

سرند خشک کن

هنگام شستشوي ماسه در کارگاه هاي ماسه شوي آب گل آلود همراه با خود ریزدانه هاي قابل استفاده و مفید را از ماسه جداکرده و درضمن ماسه خروجی آب فراوانی داشته که خود معضلی در تولید می باشد؛ سرند خشک کن وظیفه جداسازي ذرات ریزدانه و افزودن به محصول خروجی جهت افزایش کیفیت مواد تولیدي را دارا بوده با خشک کردن مصالح باعث جلوگیري از به هدر رفتن آب و سهولت بارگیري مواد می گردد.

مشخصات فنی سرند خشک کن

• ظرفیت تولید بالا
• توري هاي پلی اورتان با مش بندي 250تا 500میکرون
• موتور ویبره قابل تنظیم
• قابلیت تنظیم و کنترل دهی آب