سنگ شکن فکی

529 روز قبل   ادمین  

سنگ شکن

اهمیت بدنه سنگ شکن فکی

یکی از عوامل تعیین کننده در مرغوبیت و کارا بودن یک سنگ شکن فکی  جنس و نوع ساخت بدنه هست.

گاهی اوقات معدن داران و خریداران محترم در زمان خرید این تجهیز دچار سوءتفاهم می شوند زیرا تنها معیار ارزیابی خود را ضخامت ورق بدنه قرار می دهند در صورتیکه عوامل بسیار دیگری نیز هستند که در کیفیت و مقاومت بدنه نقش بسزایی دارند.

شما معدن داران و یا خریداران این تجهیز باید علاوه بر ضخامت بدنه به موارد زیر نیز توجه داشته باشید

تقویت کننده های بدنه ( دیرک ها و لچکی ها )

چگونگی ساخت تجهیز( نوع جوشکاری انجام شده )

انجام عملیات تنش گیری تجهیز ( بعد از اتصال دو قطعه به یکدیگر به وسیله عمل جوشکاری، تنش هایی درون جوش باقی می مانند که درصورت عدم رفع آنها کوچکترین ترک های به وجود آمده را گسترش داده و باعث خرابی دستگاه میشوند، شاید بتوان گفت اگر سنگ شکن شما برای خردایش سنگ هایی که استحکام بالایی ندارند مورد استفاده قرار می گیرند نیاز نداشته باشند تنش گیری انجام شود ولی در خردایش سنگ هایی که استحکام بالایی دارند و فشار زیادی به توگل و بدنه وارد می شود تنش گیری بسیار حائز اهمیت هست)