سنگ شکن قابل حمل

2028 روز قبل   ادمین  

سنگ شکن قابل حمل

با توجه به ماهیت مقطعی بودن پروژه ها نیاز به ایجاد کارگاه سیار، نصب و بهره برداري سریع می باشد، این امر باعث گردیده شرکت مهان صنعت کانی اقدام به تولید تجهیزات خردایش و دانه بندي به صورت سیار و قابل حمل نماید که این امکان را به خریدار می دهد تا در حداقل زمان ممکن اقدام به راه اندازي کارگاه در محل دلخواه نموده و نیز بتواند تجهیزات را که به صورت موبایل تولید شده است، جمع آوري و به محل جدید حمل نماید.
سنگ شکن قابل حمل با توجه به نیاز مشتري و نوع مواد تولیدي می تواند شامل کلیه تجهیزات خردایش اولیه و ثانویه باشد.
این دستگاه در ظرفیت هاي مختلف در این شرکت تولید می گردد.

مزایا استفاده از سنگ شکن قابل حمل

• حمل و نقل ساده و آسان
• زمان کوتاه جهت نصب راه اندازي
• عدم نیاز به فوندانسیون گسترده و پیچیده