سنگ تمیزکاری

1359 روز قبل   ادمین  

سنگ تمیزکاری

سنگ تمیزکاری – این دستگاه مناسب جهت تمیز کاری محل جداشده ذوب ریزی و پلیسه های بزرگ ایجاد شده در فضای بین دو قالب قطعه می باشد ،که با توجه به نیاز خریدار در دو نوع ثابت و آویز تولید میگردد .

مشخصات فنی

* مقرون به صرفه بودن عملیات تمیز کاری
* قابلیت تمیز کاری در زاویه های مختلف با سنگ آویز
* راهبری و اپراتوری ساده آسان
* ایمنی و امنیت در هنگام تمیز کاری

سنگ تمیزکاری


جدیدترین پست ها